Nieuwsberichten

 • Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen

  2022-11-18
  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  Uit de literatuur blijkt duidelijk dat ouderlijke conflicten de kans op problemen bij hun kinderen vergroten. Veel conflicten tussen ouders gaan samen met meer emotionele en gedragsproblemen, meer slaapproblemen en slechtere schoolprestaties bij hun kinderen. Bij onderzoek naar dit probleem is echter tot nu toe geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de aard van de ouderlijke conflicten: zijn de interacties tussen de ouders bij het conflict destructief of juist constructief en gericht op de oplossing van het conflict? “Invloed van constructieve conflicten tussen ouders op psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen” van Huurman en collega’s biedt een beschrijvend overzicht van studies gericht op het verband tussen constructief conflict tussen ouders en psychosociale problemen en emotionele onzekerheid van hun kinderen. De auteurs vonden geen positieve verbanden tussen enerzijds constructief conflict en anderzijds psychosociale problemen of emotionele onveiligheid. Met betrekking tot emotionele onveiligheid lijkt constructief conflict bovendien beschermend te werken; de auteurs vonden een negatief verband tussen beide concepten, waarbij meer constructieve conflictaanpak samengaat met minder emotionele onveiligheid. Met de nodige voorzichtigheid suggereren deze bevindingen goed nieuws: conflicten tussen ouders hoeven niet bij te dragen aan ervaren emotionele onveiligheid en toename van problemen bij hun kinderen, mits gericht op het toewerken naar een positieve en productieve oplossing van het conflict. Gelukkig zijn er al interventies beschikbaar, bijvoorbeeld voor ouders die gaan scheiden, die gebruik maken van dit principe, zoals ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’.

  Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11765.

  Lees meer over Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen
 • Nieuw artikel: Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen

  2022-10-28

  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  ‘Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen’ van Patty Leijten kaart een dilemma aan: ouders die een belangrijke rol spelen in de instandhouding en verdere ontwikkeling van gedragsproblemen worden vaak begeleiding geadviseerd, maar beschikbare programma’s die aantoonbaar effectief zijn hebben als nadeel dat ze vaak duur zijn, door professionals als rigide worden ervaren omdat ze in hun geheel moeten worden uitgevoerd en soms alleen in groepsvorm kunnen worden aangeboden. Voor professionals is het dan moeilijk kiezen als in hun werksetting alleen ruimte is om onderdelen van programma’s aan te bieden.
              Het artikel van Leijten geeft een eerste, voorlopig antwoord op dat dilemma. Het bevat tal van details over het hoe en waarom van de werkzaamheid van de verschillende bestanddelen. Ook toont het enkele opvallende bevindingen. Zo lijkt de toegevoegde waarde van sommige elementen van ouderbegeleiding (bijvoorbeeld het versterken van de ouder-kindrelatie) af te hangen van de ernst van gedragsproblemen; is minder begeleiding (in termen van inhoud en aantal sessies) soms beter dan meer begeleiding en blijken online programma’s een goed alternatief voor traditionele programma’s, mits ouders goed worden begeleid.

   

  Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11691.

  Lees meer over Nieuw artikel: Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen
 • De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling

  2022-03-04

  Het is zover! De eerste drie artikelen van het wetenschappelijk tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling zijn gepubliceerd!
  Lees over wat jongeren in jeugdzorg hebben aan jongerenwerk (Sonneveld et al., 2021), over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen (Van Dijk et al., 2022) en over de evaluatie van het programma: ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7) (De Mooij et al., 2022). De artikelen zijn te vinden op: https://jeugdinontwikkeling.nl/.

  Jeugd in Ontwikkeling is een tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen. Het tijdschrift geeft onderzoekers en professionals in opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis. Op de hoogte blijven? Ga naar de aanmeldpagina op de site en ontvang een alert als het volgende artikel van dit rolling journal verschijnt.

  #Jeugd in Ontwikkeling is een diamond open access tijdschrift. Wetenschappelijke kennis is op deze manier vrij beschikbaar: het publiceren en het downloaden van artikelen is gratis.

  Als redactie zijn we trots op het nieuwe tijdschrift. Dank aan het #UvAopenaccessfonds en de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie (#VNOP) voor het mogelijk maken van het tijdschrift.

  Wilt u een artikel indienen? Op https://jeugdinontwikkeling.nl/about/submissions zijn de richtlijnen te vinden.

  Volg ons op Linkedin (https://www.linkedin.com/company/joi-wetenschap/) of op Twitter (https://twitter.com/JiO_wetenschap)

  Lees meer over De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling
 • Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.

  2022-02-16

  Er is een nieuw artikel verschenen bij Jeugd in Ontwikkeling (wetenschappelijk tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen).

  Het artikel ‘Was Het Wel Expres? De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen’ van Van Dijk, A., Poorthuis, A. M. G., Thomaes, S., & de Castro, B. O. gaat over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen.

  Lees meer over Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.