Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘What you see is what you get?’ De Rol van Belangrijke Sociale Partners en de Coronacrisis in het Eetgedrag van Adolescenten

23-08-2023

Veel jongeren hebben een ongezond consumptiepatroon. Waarom? Het proefschrift ‘What you see is what you get?’ (zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13608) van Nina van den Broek biedt unieke inzichten in deze vraag door jongeren zelf, hun moeders, en hun beste vrienden te volgen over de eerste vier jaren van de middelbare school.

Het bleek dat het eetgedrag van moeders, en minder dat van beste vrienden, samenhangt met de ontwikkeling van het (on)gezonde eetgedrag van jongeren. Zo bleek dat als moeders meer ongezond snackten, jongeren zelf later ook meer snackten. Ook werd het belang van moeders tijdens de coronacrisis aangetoond. Zo bleek bijvoorbeeld dat terwijl gemiddeld gezien de groente- en fruitconsumptie van jongeren blijvend was gedaald na de eerste coronalockdown, deze daling niet blijvend was voor jongeren van wie moeders meer groente en fruit aten. Hun groente- en fruitconsumptie was weer even hoog als vóór de coronacrisis. Samenvattend lijkt de appel dus niet zo ver van de boom te vallen.

Voor toekomstig onderzoek is het relevant om de rol van andere sociale partners te onderzoeken die vanwege praktische redenen niet zijn geïncludeerd in het huidige onderzoek (zoals vaders, niet-biologische ouders, leeftijdgenoten anders dan beste vrienden, en broers of zussen). Zo kan een completer beeld worden verkregen van de socio-contextuele factoren die van invloed zijn op het eetgedrag van jongeren. 

Auteur: Nina van den Broek