Evaluatie van Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7)

Een Multimodale Interventie voor Kinderen met Gedragsproblemen

Auteurs

 • Brechtje de Mooij Universiteit van Amsterdam, Research Institute of Child Development and Education, programmagroep Forensische Orthopedagogiek & research priority area Urban Mental Health.
 • Laura Beurskens-Claessens Entrea Lindenhout, Instelling voor Specialistische Jeugdhulp, Speciaal Onderwijs en Onderzoek & Praktikon, wetenschappelijk praktijkgericht onderzoeksbureau op gebied van ( jeugd)zorg en onderwijs
 • Pien Geertse Entrea Lindenhout, Instelling voor Specialistische Jeugdhulp, Speciaal Onderwijs en Onderzoek
 • Wim De Mey Universiteit Gent, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie; ckg Het Open Poortje
 • Geertjan Overbeek Universiteit van Amsterdam, Research Institute of Child Development and Education, programmagroep Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.11672

Trefwoorden:

STOP4-7, interventie, externaliserend, internaliserend, opvoedstress

Samenvatting

In deze studie onderzochten wij of de multimodale interventie voor kinderen met ernstige gedragsproblemen ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7) zou kunnen leiden tot een afname van internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen, en een afname van opvoedstress bij ouders. Deze studie gebruikte een herhaalde metingen-design met een voormeting, nameting, en follow-up (6 maanden). De huidige steekproef bestond uit N = 836 kinderen van drie t/m acht jaar en maakte gebruik van zowel leerkracht- als ouderrapportage van probleemgedrag. De kinderen waren aangemeld bij entrea lindenhout in Nederland en bij verscheidene Vlaamse jeugdhulpinstellingen. Analyses toonden aan dat STOP4-7 leidde tot significante, klinisch relevante, en blijvende afnames van zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag, en ook leidde tot een significante afname van opvoedstress. De gerapporteerde afnames waren even sterk voor ouders van jongere en oudere kinderen, voor jongens en meisjes, en voor kinderen die bij aanvang van STOP4-7 minder of juist meer problemen hadden.

Bijsluiter voor de praktijk
 1. Gedragsproblemen op jonge leeftijd zijn een risicofactor voor klinische problematiek op latere leeftijd.
 2. Wij onderzochten of het multimodale programma ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7) externaliserend en internaliserend probleemgedrag van kinderen en opvoedstress van ouders vermindert.
 3. In het onderzoek werd gebruikgemaakt van data van meerdere informanten (ouders en leerkrachten), gekeken naar de klinische relevantie van de waargenomen veranderingen en naar voor wie STOP4-7 beter of minder goed werkt.
 4. Uit de resultaten blijkt dat deelname aan STOP4-7 leidde tot betekenisvolle, blijvende afnames van zowel externaliserend als internaliserend gedrag bij kinderen, en opvoedstress bij ouders.
 5. Meer dan 45% van de kinderen die voor STOP4-7 in de klinische range van probleemgedrag scoorden, keerden terug naar een “normaal”, gezond functioneren. Ook de afname van opvoedstress bij ouders was klinisch relevant.
 6. De gevonden afnames waren even sterk voor ouders van jongere en oudere kinderen, en voor jongens en meisjes. STOP4-7 lijkt verder het beste te werken voor kinderen die bij aanvang klinische gedragsproblemen vertonen.
 7. De bevindingen van dit onderzoek dragen bij aan de bewijskracht voor multimodale programma’s in het algemeen, en voor STOP4-7 in het bijzonder.
Abstract

This study examined whether the multimodal intervention program ‘Samen Sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7; English translation: Together Stronger Back on Track) improved internalizing and externalizing behavior in children with severe behavioral problems. Additionally, this study assessed to what extent the intervention reduces parenting stress. We used pretest, posttest, and 6-month follow-up data from a sample of 836 children aged three to eight years old, analyzing both teacher- and parent report data on children’s problem behavior. Data were collected from children treated by mental health care organization entrea lindenhout in The Netherlands and various Flemish youth care organizations. Repated measures ANOVAs showed that STOP4-7 sorted significant, clinically relevant, and lasting improvements in externalizing and internalizing problem behavior and parenting stress. Similar improvements in children’s problem behavior were reported for older and younger children, boys and girls, and children presenting with fewer or more baseline behavioral problems.

Downloads

Download data is not yet available.
Onderzoeksartikel-tumbnail

Downloads

Gepubliceerd

03-03-2022

Citeerhulp

de Mooij, B., Beurskens-Claessens, L., Geertse, P., De Mey, W., & Overbeek, G. (2022). Evaluatie van Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7): Een Multimodale Interventie voor Kinderen met Gedragsproblemen. Jeugd in Ontwikkeling. https://doi.org/10.54447/JiO.11672

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel