Over dit tijdschrift

Jeugd in Ontwikkeling is het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. In het tijdschrift worden actuele Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en interventies worden vanuit verschillende invalshoeken en contexten belicht.

Jeugd in Ontwikkeling geeft professionals werkzaam op het brede terrein van opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis om hun handelen te onderbouwen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Jeugd in Ontwikkeling is een diamond open access tijdschrift. Artikelen zijn gratis voor lezers, publiceren voor auteurs is gratis en het peer-reviewsproces wordt gepubliceerd bij de artikelen. Financiering van het tijdschrift komt van het UvA Diamant Open Access Fonds en de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie.

Jeugd in Ontwikkeling wordt uitgegeven door de Stichting Kennisbevordering Jeugd in Ontwikkeling. Voor informatie over de stichting, klik hier.