Stichting Kennisbevordering Jeugd in Ontwikkeling

De Stichting Kennisbevordering Jeugd in Ontwikkeling heeft als doel het bevorderen en verspreiden van kennis over de ontwikkeling van jeugdigen en de ondersteuning daarvan.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen en financieel (mede) mogelijk maken van verspreiding van kennis die is gegenereerd en gepubliceerd conform vigerende wetenschappelijke standaarden, zoals het peer-reviewed tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling.

De Stichting Kennisbevordering Jeugd in Ontwikkeling is in januari 2023 opgericht en notarieel geregistreerd door de huidige bestuurders. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Contactgegevens
Stichting Kennisbevordering Jeugd in Ontwikkeling
Dominee Bleekerhof 47
1391 BJ Abcoude

E-mail: stichting.kjio@gmail.com

KvK:   88796116

RSIN:  864781829

IBAN:  xxxxxx

Het bestuur
Voorzitter: drs. Marca Geeraets (Gezondheidszorgpsycholoog), Secretaris: dr. Huub Pijnenburg (ontwikkelingspsycholoog-onderzoeker, em. lector Jeugdzorg HAN), Penningmeester: mr. drs. Laura Kamphaus (beleidsadviseur gemeente Zeist), Algemeen Bestuurslid: prof. dr. Marcel van Aken (hoogleraar ontwikkelingspsychologie, decaan sociale wetenschappen Universiteit Utrecht).

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie, op basis van ingediende declaraties. Daarnaast ontvangen zij jaarlijks een vaste reiskostenvergoeding.

Financiƫle verantwoording

De Stichting legt haar financiƫle verantwoording jaarlijks vast in een financieel overzicht, dat u kunt aanvragen door een mail te sturen naar stichting.kjio@gmail.com

Beleidsplan
Meer weten over Stichting Kennisbevordering Jeugd in Ontwikkeling? Download hier het beleidsplan (PDF)

Jaarverslagen
Het jaarverslag 2022 is hier te downloaden.