Over dit tijdschrift

Jeugd in Ontwikkeling is het Nederlandstalige open access wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen. In het tijdschrift worden actuele Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en interventies worden vanuit verschillende invalshoeken en contexten belicht.

Jeugd in Ontwikkeling geeft professionals werkzaam op het brede terrein van opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis om hun handelen te onderbouwen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.