Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen

Auteurs

  • Anne Doortje Huurman TNO, afdeling Child Health
  • Ilona Wildeman TNO afdeling Child Health, Leiden
  • Fieke Dineke Pannebakker TNO afdeling Child Health, Leiden
  • Mariska Klein Velderman TNO afdeling Child Health, Leiden

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.11765

Trefwoorden:

conflict tussen ouders, constructief conflict, internaliserende problemen, externaliserende problemen, emotionele onveiligheid

Samenvatting

Conflicten tussen ouders kunnen schadelijke gevolgen hebben voor kinderen, zoals gedragsproblemen, slaapproblemen en slechte schoolprestaties. De manier waarop conflicten tussen ouders benaderd worden lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen destructieve en constructieve conflicthantering. Bij destructieve conflicten gebruiken ouders negatieve conflictstrategieën, zoals dreigend en agressief gedrag of het negeren van de ander. Bij constructieve conflicten gebruiken ouders tactieken gericht op het toewerken naar een oplossing of het versterken van de relatie. Het is de vraag of de negatieve gevolgen van conflicten zich ook manifesteren wanneer ouders een constructieve conflictstrategie hanteren. In deze literatuurstudie is de impact van constructief conflict tussen ouders op de psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen onderzocht. Psychosociale problemen betreffen internaliserende en externaliserende problemen. Emotionele onveiligheid betreft de onveiligheid die kinderen ervaren binnen het gezin. De resultaten van de studies toonden geen of een negatief verband tussen constructief conflict en psychosociale problemen en een negatief verband tussen constructief conflict en emotionele onveiligheid. Als ouders op een constructieve manier met conflict omgaan lijkt dit zodoende niet te leiden tot negatieve gevolgen voor de kinderen.

Bijsluiter voor de praktijk
  • Conflicten tussen ouders kunnen leiden tot negatieve uitkomsten bij kinderen, al lijkt de vorm van het conflict hierbij een rol te spelen: de schadelijke invloed van conflicten tussen ouders gaat mogelijk alleen of voornamelijk uit van conflicten die destructief van aard zijn.
  • Met behulp van een systematische literatuurstudie (12 studies) onderzochten wij het verband tussen enerzijds constructief conflict tussen ouders en anderzijds de psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen.
  • Het onderzoek wees uit dat als ouders op een constructieve manier met conflict omgaan dit niet lijkt te leiden tot negatieve gevolgen voor de kinderen.
Abstract

Interparental conflict can have severe consequences for children, including behavioral problems, sleep problems and poor academical performance. The way in which interparental conflicts are managed seem to play an important role in the extent to which the conflicts affect children. The literature on interparental conflict distinguishes different forms of interparental conflict, including destructive and constructive conflicts. During destructive conflicts, parents use negative tactics such as threatening the partner, using aggressive behavior or ignoring the partner. During constructive conflicts, parents use tactics aimed at working towards a solution or strengthening the relationship. The negative consequences of destructive conflict are well established. The question is whether these negative consequences also occur when parents’ conflict is constructive. Therefore, this literature review investigates the influence of constructive conflicts on the psychosocial problems of children and on children’s emotional insecurity. Psychosocial problems include internalizing and externalizing problems. Emotional insecurity is the feeling of security children experience at home. Results revealed no association or found a negative association between constructive conflict and psychosocial problems. Moreover, the studies revealed a negative association between constructive conflict and emotional insecurity. Finally, emotional insecurity was found to mediate the relationship between constructive conflict and internalizing and externalizing problems. Thus, constructive conflicts between parents do not lead to negative consequences for their children.

---redactioneel---

Redactioneel

door Hans Koot

Uit de literatuur blijkt duidelijk dat ouderlijke conflicten de kans op problemen bij hun kinderen vergroten. Veel conflicten tussen ouders gaan samen met meer emotionele en gedragsproblemen, meer slaapproblemen en slechtere schoolprestaties bij hun kinderen. Bij onderzoek naar dit probleem is echter tot nu toe geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de aard van de ouderlijke conflicten: zijn de interacties tussen de ouders bij het conflict destructief of juist constructief en gericht op de oplossing van het conflict?

‘Invloed van constructieve conflicten tussen ouders op psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen’ van Huurman en collega’s biedt een beschrijvend overzicht van studies gericht op het verband tussen constructief conflict tussen ouders en psychosociale problemen en emotionele onzekerheid van hun kinderen. De auteurs vonden geen positieve verbanden tussen enerzijds constructief conflict en anderzijds psychosociale problemen of emotionele onveiligheid. Met betrekking tot emotionele onveiligheid lijkt constructief conflict bovendien beschermend te werken; de auteurs vonden een negatief verband tussen beide concepten, waarbij meer constructieve conflictaanpak samengaat met minder emotionele onveiligheid.
Met de nodige voorzichtigheid suggereren deze bevindingen goed nieuws: conflicten tussen ouders hoeven niet bij te dragen aan ervaren emotionele onveiligheid en toename van problemen bij hun kinderen, mits gericht op het toewerken naar een positieve en productieve oplossing van het conflict. Gelukkig zijn er al interventies beschikbaar, bijvoorbeeld voor ouders die gaan scheiden, die gebruik maken van dit principe, zoals ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’.

Downloads

Download data is not yet available.
Literatuuroverzicht-thumbnail

Downloads

Gepubliceerd

18-11-2022

Nummer

Sectie

Literatuuroverzicht

Citeerhulp

Huurman, A. D., Wildeman, I., Pannebakker, F. D., & Klein Velderman, M. (2022). Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen. Jeugd in Ontwikkeling . https://doi.org/10.54447/JiO.11765