‘What you see is what you get?’ De Rol van Belangrijke Sociale Partners en de Coronacrisis in het Eetgedrag van Adolescenten

Auteurs

  • Nina van den Broek Behavioural Science Institute, Radboud University

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.13608

Trefwoorden:

Adolescenten, Eetgedrag, Ouders, Peers, Coronacrisis

Samenvatting

Samenvatting

Veel jongeren hebben een ongezond consumptiepatroon. Waarom? Dit proefschrift biedt unieke inzichten in deze vraag door jongeren zelf, hun moeders, en hun beste vrienden te volgen over de eerste vier jaren van de middelbare school. Het bleek dat het eetgedrag van moeders, en minder dat van beste vrienden, samenhangt met de ontwikkeling van het (on)gezonde eetgedrag van jongeren. Zo bleek dat als moeders meer ongezond snackten, jongeren zelf later ook meer snackten. Ook werd het belang van moeders tijdens de coronacrisis aangetoond. Zo bleek bijvoorbeeld dat terwijl gemiddeld gezien de groente- en fruitconsumptie van jongeren blijvend was gedaald na de eerste coronalockdown, deze daling niet blijvend was voor jongeren van wie moeders meer groente en fruit aten. Hun groente- en fruitconsumptie was weer even hoog als vóór de coronacrisis. Samenvattend lijkt de appel dus niet zo ver van de boom te vallen. Voor toekomstig onderzoek is het relevant om de rol van andere sociale partners te onderzoeken die vanwege praktische redenen niet zijn geïncludeerd in het huidige onderzoek (zoals vaders, niet-biologische ouders, leeftijdgenoten anders dan beste vrienden, en broers of zussen). Zo kan een completer beeld worden verkregen van de socio-contextuele factoren die van invloed zijn op het eetgedrag van jongeren.

English Abstract

Many adolescents have unhealthy food intake habits. Why? This dissertation offers unique insights into this question by following adolescents themselves, their mothers, and their best friends over the first years of high school. It was revealed that the food intake of mothers, and less that of best friends, was associated with the development of adolescents’ (un)healthy food intake. For example, the results showed that when mothers snacked more unhealthily, adolescents themselves snacked more later on. The importance of mothers was also demonstrated during the COVID-19 pandemic. For instance, it was found that while, on average, adolescents' fruit and vegetable intake had permanently decreased after the first corona-lockdown, this decrease was not permanent for adolescents whose mothers consumed more fruits and vegetables. Their fruit and vegetable intake returned to pre-pandemic levels. In summary, the apple does not seem to fall that far from the tree.

Downloads

Download data is not yet available.
Samenvatting proefschrift

Downloads

Overige bestanden

Gepubliceerd

23-08-2023

Nummer

Sectie

Samenvatting proefschrift

Citeerhulp

van den Broek, N. (2023). ‘What you see is what you get?’ De Rol van Belangrijke Sociale Partners en de Coronacrisis in het Eetgedrag van Adolescenten. Jeugd in Ontwikkeling , 1(1). https://doi.org/10.54447/JiO.13608