Nieuw onderzoeksartikel: ‘Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein’ van Esther Mertens, Maja Deković, Monique van Londen en Ellen Reitz

22-11-2023

Lees het volledige onderzoeksartikel gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13371

Rots & Water is een interventie met een activerende lesmethode gericht op het stimuleren van het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) die veel wordt gebruikt in het onderwijs (PO en VO) maar waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dit onderzoek van Mertens e.a. onder jonge vmbo’ers laat zien dat Rots & Water voor deze groep gematigde positieve effecten heeft, met name op uitkomsten in het intrapersoonlijk domein. Dit is alleen het geval als een kernteam van (goed getrainde) docenten Rots & Water uitvoerden. Als scholen investeren in interventies, lijkt het daarom verstandig te kiezen voor interventies met een leerstijl die aansluit bij die van de doelgroep, en te zorgen voor een hoge kwaliteit van implementatie en een beperkt aantal betrokken personen.

Lees gratis de volledige proefschriftsamenvatting en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.