Nieuw artikel: Zorg voor Kinderen en Jongeren met ADHD – Op naar Beter Geïnformeerde Jeugdhulp

26-06-2024

Beste lezer,
 
Er is een Overige bijdrage gepubliceerd op Jeugd in Ontwikkeling. Lees het gratis op:
https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/18362

Zorg voor Kinderen en Jongeren met ADHD – Op naar Beter Geïnformeerde Jeugdhulp
Door: Suzanne de Jong, Barbara van den Hoofdakker en Tycho Dekkers
 
Samenvatting:
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse jeugdigen (kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar) met ADHD krijgt niet de behandelingen die ze volgens richtlijnen zouden moeten krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat informatie over welke interventies wel en niet effectief zijn, niet goed bij professionals terechtkomt. In dit artikel geven Suzanne de Jong, Barbara van den Hoofdakker en Tycho Dekkers daarom beknopte informatie over effectieve interventies voor jeugdigen met ADHD. Ze geven daarnaast een overzicht van verschillende producten die ze hebben ontwikkeld in het kader van een project dat als doel had om kennis over effectieve interventies te verspreiden. Deze producten zijn bijvoorbeeld webinars, factsheets, video’s en PowerPoint-presentaties. 

Lees gratis het volledige artikel en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.
 
Met vriendelijke groet,
de redactie van JiO