Nieuw artikel: Schoolvoorlichting over Kindermishandeling: Ervaringsdeskundige Jongeren aan het Woord

24-02-2023

Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. Zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/12074

Uit eerder onderzoek blijkt dat educatieve schoolprogramma’s over kindermishandeling duidelijke en stevige effecten hebben op de kennis van kinderen en hun beschermende vaardigheden. Leerkrachten, ouders en kinderen zijn over het algemeen positief over dergelijke programma’s, al vinden sommige schoolleiders dat hiermee wel erg veel op het bordje van de leerkracht komt. Programma’s laten positieve effecten zien, al zijn ze nog niet allemaal op effectiviteit onderzocht en het is onbekend of dergelijke programma’s ook effectief kindermishandeling voorkomen. Maar bovendien is er nog weinig bekend over hoe dit soort programma’s aansluit bij de beleving van kinderen die zelf mishandeld of verwaarloosd worden en over de optimale vormgeving van dit soort programma’s.

Dertien jongvolwassenen met een verleden van mishandeling of misbruik (leeftijd 19 tot 36 jaar) werden geïnterviewd en allen vonden het belangrijk dat kinderen op school voorlichting krijgen over kindermishandeling. In hun ogen kan deze voorlichting het bewustzijn van kinderen vergroten, zodat zij mishandeling sneller herkennen, ervoor zorgen dat kinderen eerder gaan praten en dat zij weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Essentieel vonden de geïnterviewden dat kinderen leren om weg te gaan uit een onveilige situatie en leren om hulp te zoeken; leren om hun sociaal-emotionele vaardigheden te versterken; leren om hun kennis over mishandeling te vergroten; risicovolle situaties leren herkennen en hun zelfvertrouwen leren versterken. De jongeren vonden het vooral ook belangrijk dat kinderen van voorlichtingsprogramma’s leren dat mishandeling nooit de schuld is van het kind zelf. Opvallend genoeg is dat nu juist een element wat ook uit de effectevaluatie van de programma’s zelf als belangrijk naar voren komt. Een belangrijk advies van ervaringsdeskundigen dus, met als toevoeging dat het belangrijk is met erkende programma’s te werken en de nazorg voor de kinderen goed te organiseren.

Auteurs: Jeanne Gubbels, Mark Assink, Peter Prinzie en Claudia van der Put