Was Het Wel Expres?

De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen

Auteurs

  • Anouk van Dijk Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
  • Astrid M. G. Poorthuis Afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht
  • Sander Thomaes Afdeling Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht
  • Bram Orobio de Castro Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam. Centrum Urban Mental Health, Universiteit van Amsterdam.

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.11598

Trefwoorden:

Vijandige interpretatiestijl, ouder-kindgesprekken, model-leren, sociale ontwikkeling, agressie

Samenvatting

Kinderen die geneigd zijn de intenties van anderen als vijandig te interpreteren, hebben een grotere kans om agressieve gedragsproblemen te ontwikkelen. Het is dus belangrijk de vroege ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl beter te begrijpen. Wij onderzochten of de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren over het gedrag van leeftijdsgenootjes hierop van invloed is. Studie 1 (N = 109, leeftijd 4-7) was een observatiestudie waarin ouders met kinderen in gesprek gingen over een prentenboek met daarin sociale conflictsituaties. Uit de resultaten blijkt dat wanneer ouders in een gesprek vijandige interpretaties nadrukkelijker ontkrachtten, hun kinderen hierna een minder vijandige interpretatiestijl hadden. Studie 2 (N = 160, leeftijd 4-6) was een experimentele studie waarin ouders instructies kregen om het prentenboek te bespreken op één van drie manieren: het ontkrachten van vijandige interpretaties, het benadrukken van sociale normen of het beschrijven van de prenten (controleconditie). Uit deze studie bleek dat kinderen wiens ouders vijandige interpretaties ontkrachtten of sociale normen benadrukten op de nameting een minder vijandige interpretatiestijl hadden dan kinderen uit de controleconditie. Samenvattend suggereren deze resultaten dat ouders hun kinderen via gesprekken kunnen helpen om met een minder vijandige blik naar leeftijdsgenoten te kijken.

Bijsluiter voor de praktijk
  1. Een vijandige interpretatiestijl is een risicofactor voor de ontwikkeling van agressieve gedragsproblemen.
  2. Wij onderzochten of ouder-kindgesprekken over sociale conflicten met leeftijdgenootjes invloed hebben op de vijandige interpretatiestijl van jonge kinderen.
  3. Uit de resultaten blijkt dat wanneer ouders vijandige interpretaties ontkrachtten of sociale normen benadrukten, hun kinderen daarna een minder vijandige interpretatiestijl hadden.
  4. Gesprekken met kinderen zijn dus een mogelijke ingang om de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl op vroege leeftijd te helpen voorkomen.
  5. Ouders, leerkrachten, en pedagogisch medewerkers zouden kinderen kunnen coachen om na te denken over de intenties van anderen: was het wel expres?
Abstract

Children who tend to interpret others’ intentions as hostile are at heightened risk for the development of aggressive behavior problems. It is therefore important to understand the early development of such hostile attribution biases. We examined whether parent-child conversations about the behavior of peers could be one explanatory mechanism. Study 1 (N = 109, age 4-7)—an observational study—asked parents to discuss a picture book describing peer conflicts with their children. Results showed that children showed larger decreases in their hostile attribution bias from pre- to post-discussion if their parents more strongly challenged hostile attributions. Study 2 (N = 160, age 4-6)—an experimental study—provided parents with instructions to discuss the picture book in one of three ways: challenging hostile attributions, emphasizing social norms, or merely describing the pictures (control condition). This study showed that children whose parents challenged hostile attributions or emphasized social norms, had lower hostile attribution biases at post-assessment than children in the control condition. Overall, the results suggest that parents may use conversations about peer conflicts to help their children perceive less hostility in their social worlds.

Keywords: Hostile attribution bias, parent-child discussion, social learning, social development, aggression

Downloads

Download data is not yet available.
Onderzoeksartikel-tumbnail

Downloads

Gepubliceerd

16-02-2022

Citeerhulp

van Dijk, A., Poorthuis, A. M. G., Thomaes, S., & de Castro, B. O. (2022). Was Het Wel Expres? De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen. Jeugd in Ontwikkeling. https://doi.org/10.54447/JiO.11598

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel