De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling

2022-03-04

Het is zover! De eerste drie artikelen van het wetenschappelijk tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling zijn gepubliceerd!
Lees over wat jongeren in jeugdzorg hebben aan jongerenwerk (Sonneveld et al., 2021), over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen (Van Dijk et al., 2022) en over de evaluatie van het programma: ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7) (De Mooij et al., 2022). De artikelen zijn te vinden op: https://jeugdinontwikkeling.nl/.

Jeugd in Ontwikkeling is een tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen. Het tijdschrift geeft onderzoekers en professionals in opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis. Op de hoogte blijven? Ga naar de aanmeldpagina op de site en ontvang een alert als het volgende artikel van dit rolling journal verschijnt.

#Jeugd in Ontwikkeling is een diamond open access tijdschrift. Wetenschappelijke kennis is op deze manier vrij beschikbaar: het publiceren en het downloaden van artikelen is gratis.

Als redactie zijn we trots op het nieuwe tijdschrift. Dank aan het #UvAopenaccessfonds en de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie (#VNOP) voor het mogelijk maken van het tijdschrift.

Wilt u een artikel indienen? Op https://jeugdinontwikkeling.nl/about/submissions zijn de richtlijnen te vinden.

Volg ons op Linkedin (https://www.linkedin.com/company/joi-wetenschap/) of op Twitter (https://twitter.com/JiO_wetenschap)