Nieuwe proefschriftsamenvatting: Ten goede en/of ten kwade - Onderzoek naar omgevingssensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten

12-07-2023

De eerste proefschriftsamenvatting van Jeugd in Ontwikkeling (het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen) is gepubliceerd!

Zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13922

 

Dit proefschrift biedt meer inzicht in de meting van individuele verschillen in omgevingssensitiviteit en in de karakterisering ervan over meerdere analyseniveaus, namelijk het fenotypische, fysiologische en genetische niveau. In het eerste deel evalueerden we de psychometrische eigenschappen van een zelfrapportagevragenlijst over leeftijd, geslacht, land en informanten en verbeterden we deze schaal (hsc-21). In het tweede deel karakteriseerden we individuele verschillen in omgevingssensitiviteit zoals gemeten met de hsc-21 schaal en een observatiemethode, op gedrags-, fysiologisch en genetisch niveau. Wij vonden zinvolle associaties met temperament, een genetische sensitiviteit en zelfgerapporteerde stress, maar niet met de biologische stressrespons.

 

Auteur: Sofie Weyn