Ten goede en/of ten kwade: Onderzoek naar omgevingssensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten

Auteurs

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.13922

Trefwoorden:

Omgevingssensitiviteit, hoogsensitieve persoonlijkheid, kinderen, adolescenten, meting, genen, stress respons, temperament

Samenvatting

Dit proefschrift biedt meer inzicht in de meting van individuele verschillen in omgevingssensitiviteit en in de karakterisering ervan over meerdere analyseniveaus, namelijk het fenotypische, fysiologische en genetische niveau. In het eerste deel evalueerden we de psychometrische eigenschappen van een zelfrapportagevragenlijst over leeftijd, geslacht, land en informanten en verbeterden we deze schaal (hsc-21). In het tweede deel karakteriseerden we individuele verschillen in omgevingssensitiviteit zoals gemeten met de hsc-21 schaal en een observatiemethode, op gedrags-, fysiologisch en genetisch niveau. Wij vonden zinvolle associaties met temperament, een genetische sensitiviteit en zelfgerapporteerde stress, maar niet met de biologische stressrespons.

 

Abstract

This doctoral thesis provides more insight into the measurement of individual differences in environmental sensitivity and its characterization across multiple levels of analysis, namely the phenotypic, physiological and genetic level. In the first part of the doctoral thesis, we evaluated and improved the psychometric properties of a self-report questionnaire measuring individual differences in environmental sensitivity across  age, gender, country, and informants (HSC-21). In the second part, we characterized individual differences in environmental sensitivity as measured by the HSC-21 scale and an observational method, at the behavioral, physiological and genetic level. We found meaningful associations with temperament, a genetic sensitivity and self-reported stress, but not with the biological stress response.

Downloads

Download data is not yet available.
Samenvatting proefschrift

Downloads

Overige bestanden

Gepubliceerd

12-07-2023

Nummer

Sectie

Samenvatting proefschrift

Citeerhulp

Weyn, S. (2023). Ten goede en/of ten kwade: Onderzoek naar omgevingssensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten. Jeugd in Ontwikkeling , 1(1). https://doi.org/10.54447/JiO.13922