Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘Talent in Transitie: Ontwikkeling van motivatie en onderpresteren bij cognitief sterke adolescenten na de overgang secondair onderwijs’ van Alicia Ramos

28-02-2024

Lees de volledige proefschriftsamenvatting gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/17712

De schoolgerelateerde motivatie van studenten vormt de kern van wat studenten drijft om (on)betrokken te zijn en te (onder)presteren op school. Het proefschrift van Alicia Ramos, Talent in Transition, had tot doel meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van motivatie van cognitief sterke leerlingen tijdens de kwetsbare overgang naar het secundair onderwijs.

Door vier studies vond ze dat cognitief sterke leerlingen niet immuun zijn voor uitdagingen gerelateerd aan motivatie tijdens de transitie naar het secundair onderwijs, dat hun ontwikkeling in sommige opzichten verschillend is van hun leeftijdsgenoten, en dat er heterogeniteit is in de ontwikkeling van motivatie binnen de cognitief sterke groep.

Lees gratis de volledige proefschriftsamenvatting en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.