Nieuwe oratie: ‘Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart’ van Helma Koomen

06-09-2023

Lees het volledige artikel gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/14502

 

‘Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart’ is een bewerking van de oratie die Helma Koomen uitsprak bij de aanvaarding van de Kohnstammleerstoel aan de UvA in juni 2022.

Koomen schetst een helder beeld van de inmiddels in het onderwijsveld welbekende gehechtheidsbenadering van de leerling-leerkrachtrelatie. De kracht daarvan zit hem in het gedifferentieerde beeld van deze relatie in termen van nabijheid, conflict en afhankelijkheid en de theoretische fundering die hij biedt voor de ontwikkeling van assessment en interventies. Koomen betoogt dat deze uitwerking succesvol kan worden toegepast op relaties in andere professionele settings en daarbij voordelen heeft ten opzichte van andere benaderingen, zoals de ‘therapeutische alliantie’.

Hoewel Koomen wijst op de beschikbaarheid van op de gehechtheidtheorie gebaseerde, effectieve interventies die leerkrachten en andere professionals kunnen helpen beter om te gaan met hun ondersteunings- en hulpverleningsrelaties, is het ook duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is om die ook te laten landen. Daarbij zal volop aandacht nodig zijn voor knellende vraagstukken rondom de opleiding van professionals in onderwijs en daarbuiten, de veelvoorkomende parttime aanstelling van leerkrachten, de korte duur van veel (therapeutische) contacten en de veelvuldige personele wisselingen in zowel de ambulante als residentiële zorg.

 

Lees gratis de volledige oratie en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

 

U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website en log in.