Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.

16-02-2022

Er is een nieuw artikel verschenen bij Jeugd in Ontwikkeling (wetenschappelijk tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen).

Het artikel ‘Was Het Wel Expres? De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen’ van Van Dijk, A., Poorthuis, A. M. G., Thomaes, S., & de Castro, B. O. gaat over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen.

Samenvatting: Kinderen die geneigd zijn de intenties van anderen als vijandig te interpreteren, hebben een grotere kans om agressieve gedragsproblemen te ontwikkelen. Het is dus belangrijk de vroege ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl beter te begrijpen. Wij onderzochten of de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren over het gedrag van leeftijdsgenootjes hierop van invloed is. Studie 1 (N = 109, leeftijd 4-7) was een observatiestudie waarin ouders met kinderen in gesprek gingen over een prentenboek met daarin sociale conflictsituaties. Uit de resultaten blijkt dat wanneer ouders in een gesprek vijandige interpretaties nadrukkelijker ontkrachtten, hun kinderen hierna een minder vijandige interpretatiestijl hadden. Studie 2 (N = 160, leeftijd 4-6) was een experimentele studie waarin ouders instructies kregen om het prentenboek te bespreken op één van drie manieren: het ontkrachten van vijandige interpretaties, het benadrukken van sociale normen of het beschrijven van de prenten (controleconditie). Uit deze studie bleek dat kinderen wiens ouders vijandige interpretaties ontkrachtten of sociale normen benadrukten op de nameting een minder vijandige interpretatiestijl hadden dan kinderen uit de controleconditie. Samenvattend suggereren deze resultaten dat ouders hun kinderen via gesprekken kunnen helpen om met een minder vijandige blik naar leeftijdsgenoten te kijken.

Volgende week verwacht Jeugd in Ontwikkeling haar derde artikel te publiceren. Met dat artikel brengen we de officiële start van het tijdschrift onder de aandacht.