Over dit tijschrift

Jeugd in Ontwikkeling is het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. In het tijdschrift worden actuele Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en interventies worden vanuit verschillende invalshoeken en contexten belicht.

Jeugd in Ontwikkeling geeft professionals werkzaam op het brede terrein van opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis om hun handelen te onderbouwen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Jeugd in Ontwikkeling is een diamond open access tijdschrift. Artikelen zijn gratis voor lezers, publiceren voor auteurs is gratis en het peer-reviewsproces wordt gepubliceerd bij de artikelen. Financiering van het tijdschrift komt van het UvA Diamant Open Access Fonds en de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie.

Nieuwsberichten

Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen

2022-11-18
Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

Uit de literatuur blijkt duidelijk dat ouderlijke conflicten de kans op problemen bij hun kinderen vergroten. Veel conflicten tussen ouders gaan samen met meer emotionele en gedragsproblemen, meer slaapproblemen en slechtere schoolprestaties bij hun kinderen. Bij onderzoek naar dit probleem is echter tot nu toe geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de aard van de ouderlijke conflicten: zijn de interacties tussen de ouders bij het conflict destructief of juist constructief en gericht op de oplossing van het conflict? “Invloed van constructieve conflicten tussen ouders op psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen” van Huurman en collega’s biedt een beschrijvend overzicht van studies gericht op het verband tussen constructief conflict tussen ouders en psychosociale problemen en emotionele onzekerheid van hun kinderen. De auteurs vonden geen positieve verbanden tussen enerzijds constructief conflict en anderzijds psychosociale problemen of emotionele onveiligheid. Met betrekking tot emotionele onveiligheid lijkt constructief conflict bovendien beschermend te werken; de auteurs vonden een negatief verband tussen beide concepten, waarbij meer constructieve conflictaanpak samengaat met minder emotionele onveiligheid. Met de nodige voorzichtigheid suggereren deze bevindingen goed nieuws: conflicten tussen ouders hoeven niet bij te dragen aan ervaren emotionele onveiligheid en toename van problemen bij hun kinderen, mits gericht op het toewerken naar een positieve en productieve oplossing van het conflict. Gelukkig zijn er al interventies beschikbaar, bijvoorbeeld voor ouders die gaan scheiden, die gebruik maken van dit principe, zoals ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’.

Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11765.

Lees meer over Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen

Huidig nummer

2022
					Toon 2022
Gepubliceerd: 2022-02-16
Bekijk alle nummers