Beschikbaarheid analyse codes, output en data

Bij een onderzoeksartikel dienen auteurs in het manuscript aan te geven of analyse codes (bijv. syntax of codeerschema), output en data beschikbaar zijn gesteld. Mogelijk kan data niet gedeeld worden, terwijl analyse codes en output wel gedeeld kunnen worden, daarom vragen we apart naar de beschikbaarheid van de data.

De volgende vragen kan u met het bijpassende antwoord opnemen in het artikel.

Analyse codes en output

De analyse codes en output zijn beschikbaar gesteld en dit is in het artikel aangegeven:

  • Ja, ik heb analyse codes en output als bijlage toegevoegd
  • Ja, analyse codes en output zijn vrij toegankelijk via de volgende URL:
  • Ik kan mijn analyse codes en output niet delen om de volgende redenen (beschrijf bij wie de gegevens wel op te vragen zijn):

Data

Ik heb in het artikel aangegeven hoe de data behorende bij de in het artikel beschreven analyses verkregen kunnen worden:

  • Ja, en de ge(pseudo)anonimiseerde data zijn toegevoegd als bijlage
  • Ja, en de ge(pseudo)anonimiseerde data zijn vrij toegankelijk via de volgende URL:
  • Ja, maar de data zijn niet vrij toegankelijk maar alleen opvraagbaar bij de auteur(s). Ik heb dit als volgt beschreven in het artikel: