Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg

Groeikansen voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie

Auteurs

  • Jolanda Sonneveld Faculteit Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Tilburg University, Tilburg. Centre for Applied Research in Social Work and Law, Amsterdam University for Applied Sciences, Amsterdam, the Netherlands.
  • Judith Metz Faculteit Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam. Academie Mens en Maatschappij, Saxion Hogeschool, Enschede.
  • René Schalk Faculty of Economic and Management Sciences, North-West University, Potchef- stroom, South Africa. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Tilburg University, Tilburg.
  • Tine Van Regenmortel Faculteit Sociale Wetenschappen—hiva, Universiteit Leuven, Leuven. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo, Tilburg University, Tilburg.

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.11303

Trefwoorden:

Jongerenwerk, Jongeren in specialistische jeugdzorg, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke participatie

Samenvatting

Een deel van de jongeren die in het jongerenwerk participeert ontvangt specialistische jeugdzorg, vanuit bijvoorbeeld verslavingszorg, jeugdreclassering, jeugd-ggz of intensieve gezinsbehandeling. Hoewel professioneel jongerenwerk voor een brede groep jongeren in kwetsbare situaties positief bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie, is er weinig bekend over de betekenis van het jongerenwerk voor jongeren die specialistische jeugdzorg ontvangen.

Voor dit verkennende onderzoek zijn interviews afgenomen met: 1) zeven jongeren (16+) die specialistische jeugdzorg ontvangen en in jongerenwerk participeren; 2) zeven jongerenwerkers en 3) zes jeugdhulpverleners werkzaam in specialistische jeugdzorg.

Een thematische analyse maakt inzichtelijk dat het jongerenwerk op vijf manieren van betekenis is voor jongeren in specialistische jeugdzorg. Jongerenwerkers zijn ten eerste toegankelijke gesprekspartners die deze jongeren motiveren om problemen serieus te nemen en daarbij professionele hulp te accepteren. Het jongerenwerk biedt deze jongeren daarnaast een omgeving om 2) betekenisvolle relaties op te bouwen, 3) hun zelfbeeld en eigenwaarde te versterken, 4) hun maatschappelijke participatie te vergroten en 5) ondersteuning te vinden om hun zelfstandigheid te vergroten.

De resultaten maken inzichtelijk dat het jongerenwerk ook voor deze specifieke groep jongeren groeikansen biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Daarnaast leert dit onderzoek dat participatie van deze doelgroep in het jongerenwerk een positieve invloed kan hebben op de jeugdhulpverleningsprocessen en -resultaten. Hiermee bieden de resultaten gemeenten en de jeugdzorg een beter begrip van hoe het jongerenwerk als preventieve voorziening van betekenis is voor jongeren in specialistische jeugdzorg en een bijdrage kan leveren om de druk op de jeugdzorg te verlichten.

Engelstalige versie van de samenvatting

A substantial share of all young people who participate in professional youth work settings receive specialised youth-care services, such as addiction care, mental healthcare or intensive family treatment. Nevertheless, little is known about the unique value of youth work settings for young people who are receiving specialised youth-care services.

In this exploratory study, we investigated the unique value of youth work for young people in specialised youth-care programmes. Interviews were conducted with: 1) seven young people (16 years of age and older) who were receiving specialised youth-care services and participating in youth-work settings; 2) seven youth workers and 3) six professionals working in specialised youth-care services. Thematic analysis demonstrates that participation in youth-work settings is significant for this group in five ways. First, youth workers provide these young people with accessible dialogue partners who can motivate them to take problems seriously and accept professional help for their vulnerabilities. Youth workers also offer an environment within which to 2) build meaningful relationships; 3) strengthen self-concept and self-esteem; 4) enhance social participation and 5) receive support that helps to increase independence.

These findings thus suggest that youth work offers growth opportunities for this specific group. They further indicate that participation in youth work settings can reduce the duration and intensity of the youth-care services provided. The results can help municipalities and youth-care professionals to enhance their understanding of the importance of professional youth work to young people who are receiving specialised youth-care services and how youth work can contribute to reducing high healthcare costs.

Downloads

Download data is not yet available.
Onderzoeksartikel-tumbnail

Downloads

Gepubliceerd

13-12-2021

Citeerhulp

Sonneveld, J., Metz, J., Schalk, R., & Van Regenmortel, T. (2021). Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg: Groeikansen voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Jeugd in Ontwikkeling. https://doi.org/10.54447/JiO.11303

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel