1.
Kellij S, Veenstra R, Güroğlu B. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Onderliggende neurale en gedragsmatige sociaal-cognitieve processen van (langdurig) slachtofferschap. JiO [Internet]. 25 oktober 2023 [geciteerd 1 december 2023];1(1). Beschikbaar op: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/14851