1.
Weyn S. Ten goede en/of ten kwade: Onderzoek naar omgevingssensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten. JiO [Internet]. 12 juli 2023 [geciteerd 1 oktober 2023];1(1). Beschikbaar op: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13922