1.
Gubbels J, Assink M, Prinzie P, van der Put C. Schoolvoorlichting over Kindermishandeling: Ervaringsdeskundige Jongeren aan het Woord. JiO [Internet]. 24 februari 2023 [geciteerd 1 december 2023];1(1). Beschikbaar op: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/12074