1.
de Mooij B, Beurskens-Claessens L, Geertse P, De Mey W, Overbeek G. Evaluatie van Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7): Een Multimodale Interventie voor Kinderen met Gedragsproblemen. JiO [Internet]. 3 maart 2022 [geciteerd 24 februari 2024];. Beschikbaar op: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11672