1.
Sonneveld J, Metz J, Schalk R, Van Regenmortel T. Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg: Groeikansen voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. JiO [Internet]. 13 december 2021 [geciteerd 7 oktober 2022];. Beschikbaar op: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11303