Ramos, A. (2024) “Talent in Transitie: Ontwikkeling van Motivatie en Onderpresteren bij Cognitief Sterke Adolescenten na de Overgang Secondair Onderwijs”, Jeugd in Ontwikkeling, 1(1). doi:10.54447/JiO.17712.