Ramos, A. (2024). Talent in Transitie: Ontwikkeling van Motivatie en Onderpresteren bij Cognitief Sterke Adolescenten na de Overgang Secondair Onderwijs. Jeugd in Ontwikkeling , 1(1). https://doi.org/10.54447/JiO.17712