1.
Ramos A. Talent in Transitie: Ontwikkeling van Motivatie en Onderpresteren bij Cognitief Sterke Adolescenten na de Overgang Secondair Onderwijs. JiO. 2024;1(1). doi:10.54447/JiO.17712