[1]
de Mooij, B., Beurskens-Claessens, L., Geertse, P., De Mey, W. en Overbeek, G. 2022. Evaluatie van Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7): Een Multimodale Interventie voor Kinderen met Gedragsproblemen. Jeugd in Ontwikkeling . (mrt. 2022). DOI:https://doi.org/10.54447/JiO.11672.